Archives for April 2014

Council Vacancy – Rhos Ward

Sorry, this entry is only available in Saesneg America.

Enillwyr Gwobrau Gwirfoddolwyr y Flwyddyn Bae Colwyn 2014

volunteer_award_winners_2014

Mae’n bleser gan Gyngor Tref Bae Colwyn cyhoeddi enwau enillwyr Gwobrau Gwirfoddolwyr y Flwyddyn Bae Colwyn 2014. Cafodd yr enwebiadau eu hystyried gan Bwyllgor Gwobrau Gwirfoddolwyr sy’n cynnwys cynrychiolwyr o Gyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Conwy, Cymdeithas Ddinesig Bae Colwyn, Bwrdd Masnach / Rhwydwaith Busnes Bae Colwyn a Chymdeithas Garddwriaethol Bae Colwyn, ynghyd â thri Aelod o’r Cyngor Tref. Gwahoddwyd enillwyr y gwobrau i ddod i Neuadd y Dref nos Lun diwethaf a chyflwynwyd plac lechen a thystysgrif i’r enillwyr ym mhob categori gan Faer y Dref, y Cynghorydd Chris Perry a’r Cynghorydd John Davies, Cadeirydd Pwyllgor Gwobrau Gwirfoddolwyr.

Enillwyr Gwobrau Gwirfoddolwyr y Flwyddyn Bae Colwyn 2014 yw:

  • Oedolyn (25-64): Mr Ray Dawson
  • Oedolyn (65+): Mr Geoff Powell
  • Person Ieuanc (o dan 25): Mr Ted Simmons
  • Gwirfoddolwr Gwyrdd: Mr Steve Lyall
  • Ymddiriedolwr: Mrs Hazel Cleverley

Cyflwynodd y Maer dystysgrif, Dra Chanmoladwy hefyd i’r Gwirfoddolwr Ieuanc, Hallam Cleverley, i gydnabod ei waith gwirfoddol i elusen Dan’s Den. Er na chafwyd enwebiadau ar gyfer categori Grwpiau eleni, mae’r Cyngor Tref yn ymwybodol bod yna lawer o grwpiau lleol yn gwneud gwaith gwirfoddol amhrisiadwy yn rheolaidd yn ein cymuned leol. Gobeithiwn y gallwn annog mwy o enwebiadau i’r categori hwn ar gyfer gwobrau blwyddyn nesaf.

Grantiau Cyngor Tref Bae Colwyn

G1-Large_grant_recipients_2014_full

Mae Cyngor Tref Bae Colwyn yn cynnig grantiau pob blwyddyn i fudiadau Gwirfoddol a Chlybiau Dim yn gwneud Elw ag elusennau  sy’n paratoi gwasanaethau neu gyfleusterau yn ardal Bae Colwyn. Cyflwynwyd sieciau i’r rhai a dderbyniodd grantiau mawr (dros £500) ar gyfer y flwyddyn ariannol 2014/15 gan Faer y Dref, y Cynghorydd Chris Perry mewn Noson Gwobrwyo arbennig yn Ebrill. Eleni, rhoddwyd cyfanswm o £27,379 mewn grantiau gan y Cyngor Tref i’r mudiadau canlynol:

Rheoli Tref Bae Colwyn – arian cyfatebol ar gyfer prosiect BID
Siop Cyngor ar Fudd-daliadau – mynediad i gleientiaid o ardal Bae Colwyn i gael cyngor
Gwasanaeth Ymestyn Allan i Ofalwyr – rhent swyddfeydd ym Mae Colwyn
Grŵp Iwcalili Bae Colwyn – digwyddiad un diwrnod ym Mae Colwyn
Côr Meibion Colwyn – costau llwyfannu newydd a chyngherddau
Gofal Profedigaeth Cruse – costau swyddfeydd ym Mae Colwyn
Clwb Paffio ABC Dyffryn – offer hyfforddi
Home Start Conwy – yn cefnogi teuluoedd o Fae Colwyn
Cymdeithas y Byddar Gogledd Cymru – yn rhoi cefnogaeth a gwybodaeth
Cymdeithas Tramffordd Llandudno a Cholwyn – adfer a chynnal Tram rhif 7
Ffederasiwn Amgylcheddol Hen Golwyn – Gwaith Ailwampio yn Y Glyn
Cefnogi Dioddefwyr – trefnu cyrsiau i wirfoddolwyr
Canolfan Gymunedol Hen Golwyn – ail addurno a charpedi.

Dyfarnwyd cyllid ychwanegol hefyd gan y Cyngor Tref i gefnogi’r digwyddiadau pwysig canlynol yn 2014: Gŵyl y 1940au Bae Colwyn, PromXtra a Mynediad i Bawb i Eirias.

Colwyn Bay Forties Festival

Sorry, this entry is only available in Saesneg America.