Archives for May 2014

Funding Available for Events (Applications Closed)

PLEASE NOTE, APPLICATION DEADLINE WAS 3rd JUNE 2014

Yn dilyn llwyddiant Gŵyl y 1940au ym Mae Colwyn yn ddiweddar, mae Cyngor Tref Bae Colwyn rŵan yn chwilio am geisiadau gan fudiadau eraill sydd angen cyllid i lwyfannu digwyddiad, gŵyl, neu weithgaredd diwylliannol sydd â’r potensial i ddenu ymwelwyr i ardal Bae Colwyn (Bae Colwyn, Hen Golwyn a Llandrillo yn Rhos).

Rhaid i’r digwyddiad(au) cymryd lle yn ardal Bae Colwyn rhwng Gorffennaf 2014 a Mehefin 2015, bod yn agored i’r cyhoedd ac i fod gyda’r potensial i ddenu nifer sylweddol o ymwelwyr. Rhaid i’r ymgeiswyr allu dangos hanes o lwyddiant wrth gyflwyno digwyddiadau, neu i fod yn barod i weithio gyda mudiad arall a all wneud hyn.

Mae’r Cyngor Tref wedi gosod ‘pot’ o £20,000 o gyllid ar un ochr, ac fe obeithir bydd hyn yn cyllido nifer o ddigwyddiadau. Y swm fwyaf o gyllid ar gael ar gyfer unrhyw ddigwyddiad unigol yw £5,000 ac fe anogir ymgeiswyr am ddigwyddiadau mwy i geisio cyllid ychwanegol o ffynonellau eraill.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Chlerc y Dref os gwelwch yn dda yn: Neuadd y Dref, Ffordd Rhiw, Bae Colwyn LL29 7TE, neu trwy e-bost: clerk@colwyn-tc.gov.uk

Caiff bob cais ei gydnabod ac efallai y cysylltir ag ymgeiswyr fel y gallent gyflwyno eu cynigion yn bersonol gerbron Pwyllgor neu’r Cyngor yn ddiweddarach.

Etholiad Seneddol Ewropeaidd – Cymru – Datganiad o’r Pleidiau a Enwebwyd a Rhybudd o Etholiad

Datganiad o’r Pleidiau PDF