Archives for March 2015

Swper Elusennol Noson y Maer

Cynhaliodd Maer Bae Colwyn, y Cynghorydd Mrs Val Smith Y.H., swper er budd Macmillan Cancer Support, nos Wener 20fed Mawrth 2015 yn Neuadd y Dref. Cafodd y gwesteion mwynhau selsig, sglodion a phys a chafwyd adloniant gan Grŵp Iwcalili gwych Cbug. Cynhaliwyd cwis a raffl hefyd. Codwyd y swm o £466. Fe hoffai’r Maer ddiolch i bawb a fu’n helpu ac i bawb a fu’n bresennol i gefnogi ei noson.

Er mwyn eich atgoffa, fe gynhelir Cyngerdd ‘Friday Night is Music Night’ yn Theatr Colwyn er budd Macmillan Cancer Support, nos Wener 17eg Ebrill 2015. Mae tocynnau ar gael o’r Theatr ar 01492 577888.