Archives for May 2015

(English) Win Tickets to see the Vamps!

Sorry, this entry is only available in Saesneg America.

Hysbysiad penodi dyddiad ar gyfer gweithredu hawlia etholwyr

Mae Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004, Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2005 a’r Cod Ymarfer Archwilio ac Adolygu yn yn mynnu bodl y rhyddheir yr adroddiad blynyddol, y cyfrifon a dogfennau eraill megis llyfrau cyfrifon, gweithredoedd, contractau, biliau, talebau a derbynebau yn gysylltiedig â hwy i’w harchwilio gan unrhyw berson sydd â diddordeb mewn man cyfleus a bennir gan yr awdurdod yn ôl hysbysiad rhesymol. Cliciwch Yma.