Atyniadau a Mannau o Ddiddordeb

(English) Bryn Euryn Nature Reserve

Sorry, this entry is only available in Saesneg America.

(English) Harlequin Puppet Theatre

Telephone:
01492 548166

Sorry, this entry is only available in Saesneg America.

Porth Eirias

Telephone:
01492 577525
The new facilities at Porth Eirias have created a fantastic destination for watersports lovers across the whole of North Wales, and England.  The centre based in Colwyn Bay on the North Wales coast, offers tuition in sailing, windsurfing and power boating through the RYA scheme, as well as kayak and canoe hire.   Colwyn Bay Watersports is a community interest company working with Conwy County Borough Council to deliver watersports tuition from the Porth Eirias site.  For more information: http://www.colwynbaywatersports.co.uk/   CELEBRITY CHEF Bryn Williams, one of Wales’ best known culinary exports, will run the bistro at watersports centre Porth Eirias.  For information:  http://portheirias.com/  

Ffynnon Sanctaidd a Chapel St Trillo

The Holy Well and Chapel of St Trillo
Eglwys fechan iawn yw hon ger ‘Rhos Point’, Bae Colwyn. Efallai gallwch wasgu chwech o addolwyr i mewn i’r hyn a gredir i fod yr eglwys leiaf yng Nghymru ac efallai'r holl Ynysoedd Prydeinig.

Coedwig Pwllycrochan a’r Warchodfa Natur Leol

pwllycrochan woods
Telephone:
01492 575542

Mae’r goedwig amlwg hon yn ymestyn ar hyd y llethrau y tu cefn i dref Bae Colwyn. Mae’r rhan helaeth o’r goedwig yn cynnwys coed collddail a nifer o goed cynhenid a choed o rywogaethau estron megis y gastanwydden felys a phinwydd.

(English) Colwyn Bay Beach

colwyn bay beach

Sorry, this entry is only available in Saesneg America.

Parc Eirias

eirias park
Telephone:
01492 577900

Parc Eirias yw prif atyniad chwaraeon a digwyddiadau eraill yng Nghonwy ac fe’i lleolir ym Mae Colwyn gyda phum deg acer o dirlun parc hardd. Mae’r isadeiledd yn cynnwys cyfleusterau dan do ac awyr agored fel gall ymwelwyr ymlacio a mwynhau un o ardaloedd tecach Bae Colwyn.

Parc Eirias yw cartref RGC (Rygbi Gogledd Cymru). Am fwy o wybodaeth cysylltwch â: www.pitchero.com/clubs/northwalesrugby 

Theatr Colwyn

theatr colwyn
Telephone:
01492 577888
Mae seddau ar gyfer 329 o bobl yn Theatr Colwyn (yn cynnwys mannau ar gyfer cadeiriau olwyn) ac fe gynhelir amrediad eang o berfformiadau yn amrywio o ddawns a drama i gyngherddau cerddoriaeth roc, sioeau yn yr iaith Gymraeg, a phantomeim Nadoligaidd tra phoblogaidd. Mae gan Theatr Colwyn gynulleidfa sinema ffyniannus, gydag ystod eang o ffilmiau yn cael eu dangos, yn cynnwys ffilmiau sydd ar y brig, ffilmiau animeiddio i blant, ffilmiau annibynnol, ffilmiau ieithoedd tramor a thŷ celf, pob un yn cael eu dangos gyda’r dechnoleg 4K digidol diweddaraf. Gall y rhai sy’n hoffi perfformiadau byw mwynhau’r dechnoleg a uwchraddiwyd hefyd, oherwydd bydd ‘cynnwys dewisol’ megis dramâu, opera a bale yn cael eu pelydru’n fyw trwy loeren, ar eu hunion i Theatr Colwyn o theatrau ledled y byd. www.theatrcolwyn.co.uk

Sw Fynydd Cymru

welsh mountain zoo
Telephone:
01492 532938

Wedi’i lleoli yng Ngogledd Cymru, yn uchel uwchben Bae Colwyn, gyda golygfeydd panoramig a syfrdanol a gerddi godidog, dyma yw cartref ein sw cadwriaethol a gofalgar. Crwydrwch ar hyd ein llwybrau coediog, ymlaciwch ar y llethrau glaswelltog a mwynhau diwrnod braf yn dysgu am lawer o rywogaethau prin a rhai sydd mewn perygl, o Brydain ac o weddill y byd, yn cynnwys Llewpard yr Eira, Tsimpansïaid, Panda Coch a Theigrod Sumatra!

http://www.welshmountainzoo.org/cy/