Canolfannau Cymunedol / Ystafelloedd i’w Llogi

Bae Colwyn

St Paul’s Church, Rhiw Road

Yr Eglwys ar gael i’w logi ar gyfer cyngherddau ayb. Rhaid llogi llwyfan os bydd angen

Seddau hyblyg (dim eisteddleoedd)

Rev’d Christine Owenr

evdchristine@btinternet.com

Eglwys Dewi Sant, Rhiw Road

Defnyddir yr ystafell / cegin / toiledau gan ARC yn ystod y dydd

Ar gael min nos a phenwythnos yn unig

Rev’d Christine Owenr

evdchristine@btinternet.com

Bryn Cadno Community Centre, Bryn Cadno, Upper Colwyn Bay

Prif Neuadd, ystafelloedd cyfarfod, cyfleusterau’r gegin, ystafell TG, lifft, parcio

Mrs R Roberts

01492 532602

bryncadno@fas.com

Town Hall, Rhiw Road

Y Brif Siambr, Ystafell Bwyllgor a’r Ystafell Cyfarfod yn y Cefn, defnydd o’r gegin

Ar gael yn ystod y dydd, min nos (nid ar benwythnosau)

Mrs R Dudley

01492 532248

info@colwyn-tc.gov.uk

Horeb Methodist Chapel Schoolroom, Rhiw Road

Prif Neuadd, llwyfan, cegin

Ar gael yn ystod y dydd, min nos (nid ar benwythnosau

Mr K Owen

01492 515209

kenowen@uwclub.net

Jubilee Hall, Lansdowne Road

Prif Neuadd, cegin

Mrs Barbara Lyon

01492 544060

Norfolk House, 39 Princes Drive Church Rooms, Red Chapel, Nant y Glyn Road

Prif Neuadd, Ystafelloedd Cyfarfod, Ystafell TG, Cegin

Chris Goodwin

01492 534090

chris@touchstones12.org.uk

Theatr Colwyn

Prif awditoriwm ag ystafelloedd newid, ystafell cyfarfod yr ail lawr, bar / siop coffi

01492 577888

Colwyn Bay Library, Woodlands Road West

Dwy ystafell cyfarfod yr ail lawr ar gael i’w llogi

01492 577510

Bay Learning Centre, Conway Road

Quakers Meeting House, Erskine Road, Colwyn Bay

Hen Golwyn

Old Colwyn Community Centre, Greenhill, Old Colwyn LL29 9RR

Prif Neuadd, Ystafelloedd Cyfarfod, cegin, parcio

Mrs Joyce Hughes

(Secretary) 01492 516160

joyceh153@hotmail.co.uk

English Methodist Church Hall , Wynn Avenue, Old Colwyn

Avenue, Old Colwyn, English Baptist Church Room, (Red Brick), junction Abergele Princess Rd

St Catherine’s (Closed Church)

Côr yn meddwl cymryd drosodd?

Former Chapel, Wellington Road

Ar werth ar hyn o bryd?

The Fron Community Centre, Elian Road, Colwyn Bay LL29 8AD

Ystafell cyfarfod i hyd at 60 o bobl, yn ogystal â’r defnydd o gyfleusterau cegin

Cartrefi Conwy

01492 805620

The Interchange, 317/319 Abergele Road

Prif Neuadd, llwyfan, ystafelloedd cyfarfod, cegin, lolfa coffi, parcio

Mike Waller

01492 514021

enquiries@theinterchange.co.uk

Calfaria Chapel, Princess Road, Old Colwyn

(AR WERTH)

Kennedy Court, Llanelian Road, Old Colwyn

Parciau Community Centre, Parciau Close, Old Colwyn

Ebenezer Capel Rooms, Abergele Road, Old Colwyn (Opp Co-op petrol)

Rosehill Community Centre, Rosehill, Old Colwyn

Gwasanaethau Ieuenctid, Cyngor BS Conwy

Dewi Roberts

01492 575054

Tan y Lan Community Centre, Tan y Lan

2 ystafell fawr yn ogystal â chegin / lle bwyta

Tan y Lan Community Centre, Tan y Lan Road, Old Colwyn LL29 9BB

2 ystafell fawr yn ogystal â chegin / lle bwyta. Ardd gefn caeedig a maes chwarae gerllaw. Delfrydol i gyfarfodydd a phartïon plant. Parcio ar y stryd yn ogystal â 3 lle i’r anabl.

Colwyn Leisure Centre

Prif neuadd chwaraeon ag ystafell lai ar gyfer cyfarfodydd / digwyddiadau

Leisure Centre Reception

01492 577900

Eirias Park Events Centre

Arena dan do / cyfleusterau hyfforddi ag ystafell(oedd) cyfarfod ar gael i’w llogi.

10 – 1,000+

Mally Tideswell

Llandrillo-yn-Rhos

Cricket Club

Ystafell Digwyddiad i’w logi (arlwywr ar gael)

Colwyn Bay Rugby Football Club

Prif Neuadd, ystafelloedd cyfarfod, parcio

Dave Jones

01492 547538 / 07966 616510

Rhos on Sea Methodist Church

Prif Neuadd, Llwyfan, ystafelloedd cyfarfod , cegin, parcio.

Mrs D M Richardson

01492 547726

Parkway Community Centre, Rhos-on-Sea, LL28 4SD

Ystafell cyfarfod (hyd at 60 o bobl) yn ogystal â’r defnydd o gyfleusterau’r gegin

Cartrefi Conwy<br/ >
01492 805620

The Northwood Hotel 47, Rhos Road

Darpariaeth ar gyfer 25 o bobl, te, coffi a chyfleusterau taflunydd

£25.00 David Morgan

Rhos Golf Club

Amryw o ystafelloedd (arlwyaeth ar gael)

01492 549641

info@rhosgolf.co.uk