Hysbysiad penodi dyddiad ar gyfer gweithredu hawlia etholwyr

Mae Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004, Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2005 a’r Cod Ymarfer Archwilio ac Adolygu yn yn mynnu bodl y rhyddheir yr adroddiad blynyddol, y cyfrifon a dogfennau eraill megis llyfrau cyfrifon, gweithredoedd, contractau, biliau, talebau a derbynebau yn gysylltiedig â hwy i’w harchwilio gan unrhyw berson sydd â diddordeb mewn man cyfleus a bennir gan yr awdurdod yn ôl hysbysiad rhesymol. Cliciwch Yma.