Rhybudd Etholiad – Eirias Ward

 

Cynhelir etholiad am un Gynghorwr Cymuned ar gyfer Bae Colwyn (Eirias). Rhaid cyflwyno papurau enwebu i’r Swyddog Canlyniadau, Bodlondeb, Conwy heb fod yn hwyrach na 4 yh ar ddydd Gwener 2 Hydref 2015.  Gellir cael papurau enwebu oddiwrth y Swyddog Canlyniadau – rhif ffon: 01492 576052.  Rhybudd