Grantiau Cyngor Tref Bae Colwyn

G1-Large_grant_recipients_2014_full

Mae Cyngor Tref Bae Colwyn yn cynnig grantiau pob blwyddyn i fudiadau Gwirfoddol a Chlybiau Dim yn gwneud Elw ag elusennau  sy’n paratoi gwasanaethau neu gyfleusterau yn ardal Bae Colwyn. Cyflwynwyd sieciau i’r rhai a dderbyniodd grantiau mawr (dros £500) ar gyfer y flwyddyn ariannol 2014/15 gan Faer y Dref, y Cynghorydd Chris Perry mewn Noson Gwobrwyo arbennig yn Ebrill. Eleni, rhoddwyd cyfanswm o £27,379 mewn grantiau gan y Cyngor Tref i’r mudiadau canlynol:

Rheoli Tref Bae Colwyn – arian cyfatebol ar gyfer prosiect BID
Siop Cyngor ar Fudd-daliadau – mynediad i gleientiaid o ardal Bae Colwyn i gael cyngor
Gwasanaeth Ymestyn Allan i Ofalwyr – rhent swyddfeydd ym Mae Colwyn
Grŵp Iwcalili Bae Colwyn – digwyddiad un diwrnod ym Mae Colwyn
Côr Meibion Colwyn – costau llwyfannu newydd a chyngherddau
Gofal Profedigaeth Cruse – costau swyddfeydd ym Mae Colwyn
Clwb Paffio ABC Dyffryn – offer hyfforddi
Home Start Conwy – yn cefnogi teuluoedd o Fae Colwyn
Cymdeithas y Byddar Gogledd Cymru – yn rhoi cefnogaeth a gwybodaeth
Cymdeithas Tramffordd Llandudno a Cholwyn – adfer a chynnal Tram rhif 7
Ffederasiwn Amgylcheddol Hen Golwyn – Gwaith Ailwampio yn Y Glyn
Cefnogi Dioddefwyr – trefnu cyrsiau i wirfoddolwyr
Canolfan Gymunedol Hen Golwyn – ail addurno a charpedi.

Dyfarnwyd cyllid ychwanegol hefyd gan y Cyngor Tref i gefnogi’r digwyddiadau pwysig canlynol yn 2014: Gŵyl y 1940au Bae Colwyn, PromXtra a Mynediad i Bawb i Eirias.