Enillwyr Gwobrau Gwirfoddolwyr y Flwyddyn Bae Colwyn 2014

volunteer_award_winners_2014

Mae’n bleser gan Gyngor Tref Bae Colwyn cyhoeddi enwau enillwyr Gwobrau Gwirfoddolwyr y Flwyddyn Bae Colwyn 2014. Cafodd yr enwebiadau eu hystyried gan Bwyllgor Gwobrau Gwirfoddolwyr sy’n cynnwys cynrychiolwyr o Gyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Conwy, Cymdeithas Ddinesig Bae Colwyn, Bwrdd Masnach / Rhwydwaith Busnes Bae Colwyn a Chymdeithas Garddwriaethol Bae Colwyn, ynghyd â thri Aelod o’r Cyngor Tref. Gwahoddwyd enillwyr y gwobrau i ddod i Neuadd y Dref nos Lun diwethaf a chyflwynwyd plac lechen a thystysgrif i’r enillwyr ym mhob categori gan Faer y Dref, y Cynghorydd Chris Perry a’r Cynghorydd John Davies, Cadeirydd Pwyllgor Gwobrau Gwirfoddolwyr.

Enillwyr Gwobrau Gwirfoddolwyr y Flwyddyn Bae Colwyn 2014 yw:

  • Oedolyn (25-64): Mr Ray Dawson
  • Oedolyn (65+): Mr Geoff Powell
  • Person Ieuanc (o dan 25): Mr Ted Simmons
  • Gwirfoddolwr Gwyrdd: Mr Steve Lyall
  • Ymddiriedolwr: Mrs Hazel Cleverley

Cyflwynodd y Maer dystysgrif, Dra Chanmoladwy hefyd i’r Gwirfoddolwr Ieuanc, Hallam Cleverley, i gydnabod ei waith gwirfoddol i elusen Dan’s Den. Er na chafwyd enwebiadau ar gyfer categori Grwpiau eleni, mae’r Cyngor Tref yn ymwybodol bod yna lawer o grwpiau lleol yn gwneud gwaith gwirfoddol amhrisiadwy yn rheolaidd yn ein cymuned leol. Gobeithiwn y gallwn annog mwy o enwebiadau i’r categori hwn ar gyfer gwobrau blwyddyn nesaf.