Gwybodaeth Brechlyn COVID-19

Annwyl Arweinydd Sefydliad / Cymunedol Fy enw i yw Graham Rustom, a fi yw Rheolwr Rhaglen Brechu COVID-19 ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC). Wrth gyflawni’r rhaglen frechu ar raddfa fawr ac ar gyflymder, un o’n prif amcanion yw...

Entrepreneurship Fund

Please see below the links to the Entrepreneurship fund, a Business Wales and WG pilot initiative. https://businesswales.gov.wales/cy/cronfa-entrepreneuriaeth-canol-tref-busnes-cymru...