The proposal to establish a Business Improvement District for Colwyn was approved by a ballot held on 26.11.15.
Declaration of Result of Ballot

Gan hynny, yr wyf I yn datgan cymeradwwyo’r cynnig I sefydlu Ardal Gwella Busnes ar gyfer Colwyn.