A vacancy has occurred in the office of Councillor for Rhos Ward.  Please see the Public Notice for further information.Rhoddir rhybudd trwy hyn fod un sedd gwag am swydd Cynghorydd yn Ward Rhos.  Rhybudd Cyhoeddus