Rydym wedi lansio rhifyn yr Haf o’n Pecyn Lles ac mae’n llawn dop o wybodaeth ddefnyddiol am y gwasanaethau a’r gefnogaeth sydd ar gael i bobl sy’n byw yn sir Conwy ac amrywiaeth helaeth o weithgareddau i hybu eich iechyd a’ch lles.

Mae gwybodaeth wedi’i chynnwys am wasanaeth bws fflecsi newydd Dyffryn Conwy, cynghorion ar sut i ymdopi â gorbryder wrth i’r cyfyngiadau lacio, tiwtorial tylino dwylo hunanofal a rhestr o weithgareddau sydd ar gael yn eich ardal.

Cliciwch ar y ddolen isod i weld a lawrlwytho copi neu anfonwch e-bost i [email protected] i ofyn am gopi heddiw!

Pecyn Lles Tîm Lles Cymunedol (conwy.gov.uk)

Our new Summer edition Wellbeing Pack has launched and it’s jam packed full of useful information about services and support available to people living in Conwy county, along with lots of activities to help boost your health and wellbeing.

Included is information about the new Conwy Valley fflecsi bus service, tips on how to cope with anxiety coming out of lockdown, a self-care hand massage tutorial and a list of activities now available in your area.

Click on the link below to view and download a copy or email [email protected] to request your copy today!

Community Wellbeing Team Wellbeing Pack (conwy.gov.uk)

 

Wellbeing-Pack-August