Mae Cyngor Bwrdeistref Siriol Conwy yn cynnal adolygiad o dosbarthau etholiadol a mannau pleidleisio i’w defnyddio mewn perthynas ag etholiadau seneddol a gynhelir yn etholaethau Aberconwy a Gorllewin Clwyd.

Bydd y cyfnod ymgynghori ffurfiol yn para o 29 Medi 2014 tan 24 Hydref 2014.

Rhybudd Adolygu Dosbarthiadau Etholiadol