The Mayor of the Bay of Colwyn, Cllr Mrs Val Smith J.P. hosted a Supper Evening in aid of Macmillan Cancer Support on Friday 20th March 2015 at the Town Hall. Guests enjoyed sausage, chips and peas and were entertained by the magnificent Cbug Ukulele Group. There was also a Quiz and a raffle. Money raised was £466. The Mayor would like to thank all those who helped and all those who attended and supported her evening.

A reminder that ‘Friday Night is Music Night’ Concert will be held at Theatr Colwyn on Friday 17th April 2005, in aid of Macmillan Cancer Support. Tickets can be obtained from the Theatre on 01492 577888.

Cynhaliodd Maer Bae Colwyn, y Cynghorydd Mrs Val Smith Y.H., swper er budd Macmillan Cancer Support, nos Wener 20fed Mawrth 2015 yn Neuadd y Dref. Cafodd y gwesteion mwynhau selsig, sglodion a phys a chafwyd adloniant gan Grŵp Iwcalili gwych Cbug. Cynhaliwyd cwis a raffl hefyd. Codwyd y swm o £466. Fe hoffai’r Maer ddiolch i bawb a fu’n helpu ac i bawb a fu’n bresennol i gefnogi ei noson.

Er mwyn eich atgoffa, fe gynhelir Cyngerdd ‘Friday Night is Music Night’ yn Theatr Colwyn er budd Macmillan Cancer Support, nos Wener 17eg Ebrill 2015. Mae tocynnau ar gael o’r Theatr ar 01492 577888.