An election is to be held for a Community Councillor for Bay of Colwyn (Eirias Ward).  Nomination papers must be delivered to the Returning Officer, Bodlondeb, Conwy not later than 4pm on Friday 2 October 2015.  Nomination papers may be obtained from the Returning Officer, Tel: 01492 576052.  The public notice is available here.

 

Cynhelir etholiad am un Gynghorwr Cymuned ar gyfer Bae Colwyn (Eirias). Rhaid cyflwyno papurau enwebu i’r Swyddog Canlyniadau, Bodlondeb, Conwy heb fod yn hwyrach na 4 yh ar ddydd Gwener 2 Hydref 2015.  Gellir cael papurau enwebu oddiwrth y Swyddog Canlyniadau – rhif ffon: 01492 576052.  Rhybudd