Notice is hereby given that a poll for the election of one community councillor for the Bay of Colwyn Town Council, Rhos-on-Sea Community (Rhos Ward) will take place on Thursday 19th November.  Notice hereRhoddir rhybudd trwy hyn y cynhelir pol ar gyfer ethol un Cynghorydd Cymuned i’r Gymuned a nodir uchod dydd Iau, 19 Tachwedd 2015. Hysbysiad yma