volunteer_award_winners_2014

The Bay of Colwyn Town Council is delighted to announce the winners of the Bay of Colwyn Volunteer of the Year Awards for 2014. The nominations were considered by the Volunteer Awards Committee, which includes representatives from Conwy Voluntary Services Council, Colwyn Bay Civic Society, Colwyn Bay Chamber of Trade/Business Network and Colwyn Bay Horticultural Society, together with three Members of the Town Council. Award recipients were invited to the Town Hall last Monday evening and the winners of each category were presented with a slate plaque and certificate by the Town Mayor, Cllr Chris Perry and Cllr John Davies, Chairman of the Volunteer Awards Committee.

Winners of the Bay of Colwyn Volunteer Awards 2014 are:

  • Adult (25-64 yrs): Mr Ray Dawson
  • Adult (65+): Mr Geoff Powell
  • Young Person (under 25): Mr Ted Simmons
  • Green Volunteer: Mr Steve Lyall
  • Trustee: Mrs Hazel Cleverley

A Highly Commended certificate was also presented to Young Volunteer Hallam Cleverley, by The Mayor, in recognition of his voluntary work for the Dan’s Den charity. Although there were no nominations this year for the Group category, the Town Council is aware that there are many local groups regularly carrying out invaluable voluntary work in our local community. Hopefully we can encourage more nominations for this category for next year’s awards.volunteer_award_winners_2014

Mae’n bleser gan Gyngor Tref Bae Colwyn cyhoeddi enwau enillwyr Gwobrau Gwirfoddolwyr y Flwyddyn Bae Colwyn 2014. Cafodd yr enwebiadau eu hystyried gan Bwyllgor Gwobrau Gwirfoddolwyr sy’n cynnwys cynrychiolwyr o Gyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Conwy, Cymdeithas Ddinesig Bae Colwyn, Bwrdd Masnach / Rhwydwaith Busnes Bae Colwyn a Chymdeithas Garddwriaethol Bae Colwyn, ynghyd â thri Aelod o’r Cyngor Tref. Gwahoddwyd enillwyr y gwobrau i ddod i Neuadd y Dref nos Lun diwethaf a chyflwynwyd plac lechen a thystysgrif i’r enillwyr ym mhob categori gan Faer y Dref, y Cynghorydd Chris Perry a’r Cynghorydd John Davies, Cadeirydd Pwyllgor Gwobrau Gwirfoddolwyr.

Enillwyr Gwobrau Gwirfoddolwyr y Flwyddyn Bae Colwyn 2014 yw:

  • Oedolyn (25-64): Mr Ray Dawson
  • Oedolyn (65+): Mr Geoff Powell
  • Person Ieuanc (o dan 25): Mr Ted Simmons
  • Gwirfoddolwr Gwyrdd: Mr Steve Lyall
  • Ymddiriedolwr: Mrs Hazel Cleverley

Cyflwynodd y Maer dystysgrif, Dra Chanmoladwy hefyd i’r Gwirfoddolwr Ieuanc, Hallam Cleverley, i gydnabod ei waith gwirfoddol i elusen Dan’s Den. Er na chafwyd enwebiadau ar gyfer categori Grwpiau eleni, mae’r Cyngor Tref yn ymwybodol bod yna lawer o grwpiau lleol yn gwneud gwaith gwirfoddol amhrisiadwy yn rheolaidd yn ein cymuned leol. Gobeithiwn y gallwn annog mwy o enwebiadau i’r categori hwn ar gyfer gwobrau blwyddyn nesaf.