Related Pages

  • Colwyn Bay
  • Colwyn Bay
  • Colwyn Bay

Council Services

Conwy County Borough Council (know as the Local Authority) has a legal responsibility to provide services such as education, environmental health, social services, highways and planning for the whole county. For further information on the services provided by Conwy County...

Grants Available and Local Trusts

Grants Available: The Town Council makes a number of grants each year to locally-based voluntary bodies. These range from small grants of £100 – £500 for revenue expenditure, small events etc., to large grants of several thousand pounds for...

Visitor Attractions and Places of Interest

The Bay of Colwyn is full of great visitor attractions and places of interest...

Local History & Heritage Trails

Colwyn Bay is not an “historical” town in the accepted sense of the word. We only need to go back to 1865 to find fields and woods sweeping down to the water’s edge. A few modest manors, farms, watermills,...

Croeso

Mae Cyngor Tref Bae Colwyn yn cynrychioli rhan fechan o’r sir, gan gynnwys Llandrillo yn Rhos, Bae Colwyn, Bae Colwyn Uchaf a Hen Golwyn. Mae ganddo rym cyfreithiol i baratoi rhai gwasanaethau i’r Gymuned leol, ond llai o ddyletswyddau na sydd gan y Cyngor Sir.

Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy cyfrifoldeb cyfreithiol i roi gwasanaethau megis addysg, iechyd amgylcheddol, gwasanaethau cymdeithasol, priffyrdd a chynllunio ar gyfer yr holl sir. Am fwy o wybodaeth cewch ymweld a https://www.conwy.gov.uk/

Bydd unrhyw wybodaeth a roddir i’r Cyngor gan y cyhoedd yn cael ei ddefnyddio gan y Cyngor i amcanion gweinyddol o fewn telerau Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (RhDDC) a Deddf Diogelu Data 2018. Ni fydd y Cyngor yn datgelu hwn i drydydd person. Os nad ydych am i’r Cyngor cadw’ch manylion personol, yna gadewch i’r Cyngor wybod mor fuan ag sy’n bosibl os gwelwch yn dda