Cyfarfodydd y Cyngor

Fel arfer, fe gynhelir cyfarfodydd  y Cyngor Tref a’I Bwyllgorau yn Neuadd y Dreif, Ffordd Rhiw, Bae Colwyn. Oherwydd y Pandemig presennol, fe gynhelir rhai cyfarfodydd o bellter. Fe groesawir y cyhoedd i fod yn bresennol / ymuno a’r cyfarfodydd hyn i ddilyn y gweithgareddau.

Os hoffech wneud trefniadau i ymuno a chyfarfod o bellter i arsylwi ac / neu annerch y Cyngor neu’r Pwyllgor, cysylltwch â Chlerc y Dref ar 01492 542248 neu trwy e-bost at [email protected] cyn 4pm ar ddiwrnod y cyfarfod os gwelwch yn dda.,

Cliciwch yma I weld amserlen cyfarfodydd 2022/23

Cliciwch yma I weld amserlen cyfarfodydd 2023/24

Agenda a Chofnodion Cyfarfodydd:

Cyhoeddir agenda manwl ar gyfer pob cyfarfod o leiaf tri diwrnod gwaith cyn dyddiad y cyfarfod. Mae’r agenda yn amlinellu’r materion a fydd yn cael eu hystyried yn y cyfarfod hwnnw. I weld yr agenda ar gyfer y cyfarfod mwyaf diweddar / cyfarfod nesaf y Cyngor a / neu’r Pwyllgorau, gallwch ddefnyddio’r dolennau canlynol.

Agenda Bwyllgor Polisi a Chyllid 29/03/2023

Mae copïau o agenda pob cyfarfod sydd ar ddod yn cael eu gosod ar hysbysfwrdd Neuadd y Dref hefyd.

Cofnodion:

Fe gyhoeddir cofnodion y cyfarfodydd ar y wefan hon, unwaith iddynt gael eu cadarnhau yng nghyfarfod nesaf y Cyngor neu Bwyllgor.  Cofnodion y Pwyllgorau Archwilio, Staffio, Adeiladau, Tan Gwyllt a Goleuadau’r Nadolig, ar gael gan y Clerc ar gais.  Mae copïau caled o’r cofnodion a lofnodwyd ar gael ar gais, o Neuadd y Dref.

Cysylltwch â ni os gwelwch yn dda, os hoffech gael copi o’r cofnodion mewn arddull wahanol.

I weld Cofnodion cyfarfodydd a fu,  gallwch ddefnyddio’r dolennau isod:

Mai 2022 - Ebrill 2023

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 24.05.2022 Download


Cofnodion Polisi a Chyllid – 25.05.2022  Download


Cofnodion Cyfarfod Cyngor – 06.06.2022 Download


Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 14.06.2022 Download


Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 05.07.2022 Download


Cofnodion Polisi a Chyllid – 13.07.2022 Download


Cofnodion Cyfarfod Cyngor – 18.07.2022 Download


Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 26.07.2022 Download


Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 16.08.2022 Download


Cofnodion Polisi a Chyllid – 24.08.2022 Download


Cofnodion Cyfarfod Cyngor – 05.09.2022 Download


Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 13.09.2022 (gohirio)


Cofnodion Polisi a Chyllid – 28.09.2022 Download


Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 04.10.2022 Download


Cofnodion Cyfarfod Cyngor – 24.10.2022 Download


Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 01.11.2022 Download


Cofnodion Polisi a Chyllid – 16.11.2022 Download


Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 22.11.2022 Download


Cofnodion Cyfarfod Cyngor – 05.12.2022 Download


Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 13.12.2022 Download


Cofnodion Polisi a Chyllid – 04.01.2023 Download


Cofnodion Polisi a Chyllid – 11.01.2023 Download


Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 10.01.2023


Cofnodion Cyfarfod Cyngor – 16.01.2023


Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 31.01.2023


Cofnodion Polisi a Chyllid – 08.02.2023


Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 21.02.2023


Cofnodion Cyfarfod Cyngor – 06.03.2023


Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 14.03.2023


Cofnodion Polisi a Chyllid – 29.03.2023


Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 04.04.2023


Cofnodion Cyfarfod Cyngor – 24.04.2023


Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 02.05.2023


Cofnodion Polisi a Chyllid – 10.05.2023

 

 

Mai 2021 - Ebrill 2022

Gyfarfod Blynyddol –  17.05.21 Download


Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 25.05.2021 DRAFFT Download


Cofnodion Cyfarfod Cyngor – 07.06.2021  Download


Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 15.06.2021 Download


Cofnodion Polisi a Chyllid – 30.06.2021  Download


Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 06.07.2021 Download


Cofnodion Cyfarfod Cyngor – 19.07.2021 Download


Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 27.07.2021 Download


Cofnodion Polisi a Chyllid – 18.08.21 Download


Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 24.08.21 Download


Cofnodion Cyfarfod Cyngor – 06.09.21 Download


Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 14.09.21 Download


Cofnodion Polisi a Chyllid – 29.09.2021 Download


Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 05.10.21 Download


Cofnodion Cyfarfod Cyngor – 25.10.2021


Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 02.11.2021 Download


Cofnodion Polisi a Chyllid – 17.11.21


Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 23.11.2021 Download


Cofnodion Cyfarfod Cyngor – 06.12.21


Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio –  14.12.21 Download


Cofnodion Polisi a Chyllid – 05.01.22


Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio –  11.01.22 Download


Cofnodion Polisi a Chyllid – 12.01.22


Cofnodion Cyfarfod Cyngor – 17.01.22


Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio –  01.02.22  Download


Cofnodion Polisi a Chyllid – 16.02.22


Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio –  22.02.22 Download


Cofnodion Cyfarfod Cyngor – 07.03.22


Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 15.03.22 Download


Cofnodion Polisi a Chyllid – 30.03.22


Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 05.04.22


Cofnodion Cyfarfod Cyngor – 25.04.22


Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 03.05.22


Gyfarfod Blynyddol – 16.05.2022

 

 

 

Mai 2020 - Ebrill 2021

Gyfarfod Blynyddol – 17.05.2020 – Lawrlwytho


Cofnodion Polisi a Chyllid – 12.05.21 Lawrlwytho


Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 04.05.21 Lawrlwytho


Cofnodion Cyfarfod Cyngor – 26.04.21 Lawrlwytho


Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 06.04.21 Lawrlwytho


Cofnodion Polisi a Chyllid – 24.03.21  Lawrlwytho


Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 16.03.21  Lawrlwytho


Cofnodion Cyfarfod Cyngor – 01.03.21 Lawrlwytho


Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 23.02.21  Lawrlwytho


Cofnodion Polisi a Chyllid – 10.02.21  Lawrlwytho


Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 02.02.21 Lawrlwytho


Cofnodion Cyfarfod Cyngor – 18.01.21 Lawrlwytho


Cofnodion Polisi a Chyllid – 13.01.21  Lawrlwytho


Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 12.01.21  Lawrlwytho


Cofnodion Polisi a Chyllid – 06.01.21 Lawrlwytho


Cofnodion Cyfarfod Cyngor – 07.12.20 Lawrlwytho


Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 24.11.20  Lawrlwytho


Cofnodion Polisi a Chyllid – 18.11.20  Lawrlwytho


Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 27.10.20 Lawrlwytho


Cofnodion Cyfarfod Cyngor – 19.10.20 Lawrlwytho


Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 06.10.20 Lawrlwytho


Cofnodion Polisi a Chyllid – 30.09.20 Lawrlwytho


Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 15.09.20 Lawrlwytho


Cofnodion Cyfarfod Cyngor – 07.09.20 Lawrlwytho


Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 25.08.20  Lawrlwytho


Cofnodion Polisi a Chyllid – 19.08.20  Lawrlwytho


Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 28.07.2020 Lawrlwytho


Gyfarfod Blynyddol 20.07.2020 (Draft) Lawrlwytho


Cofnodion Cyfarfod Cyngor – 20.07.2020 Lawrlwytho


Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 07.07.2020 Lawrlwytho


Cofnodion Polisi a Chyllid – 01.07.2020 Lawrlwytho


Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 16.06.2020 Lawrlwytho


Cofnodion Cyfarfod Cyngor – 15.06.2020 Lawrlwytho


Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 26.05.2020 Lawrlwytho


Cofnodion Polisi a Chyllid – 20.05.2020 Lawrlwytho


Gyfarfod Blynyddol – 11.05.2020 – Gohiriwyd Oherwydd Pandemig COVID-19

Mai 2019 - Ebrill 2020

Gyfarfod Blynyddol – 11.05.20 – Gohiriwyd oherwydd pandemig Covid-19

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 05.05.20

Cofnodion Cyfarfod Cyngor – 27.04.20 – Canslwyd oherwydd pandemig Covid-19

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 07.04.20 – Canslwyd oherwydd pandemig Covid-19

Cofnodion Polisi a Chyllid – 25.03.20 – Canslwyd oherwydd pandemig Covid-19

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 17.03.20

Cofnodion Cyfarfod Cyngor – 02.03.20

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 25.02.20

Cofnodion Polisi a Chyllid – 12.02.20

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 04.02.20

Cofnodion Cyfarfod Cyngor – 20.01.20

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 14.01.20

Cofnodion Polisi a Chyllid – 08.01.20

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 17.12.19

Cofnodion Cyfarfod Cyngor – 02.12.19

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 26.11.19

Cofnodion Polisi a Chyllid – 20.11.19

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 29.10.19

Cofnodion Cyfarfod Cyngor – 21.10.19

Cofnodion Polisi a Chyllid – 09.10.19

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 08.10.19

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 17.09.19

Cofnodion Cyfarfod Cyngor – 02.09.19

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 27.08.19

Cofnodion Polisi a Chyllid – 21.08.19

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 30.07.19

Cofnodion Cyfarfod Cyngor – 22.07.19

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 09.07.19

Cofnodion Polisi a Chyllid – 03.07.19

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 18.6.2019

Cofnodion Cyfarfod Cyngor – 10.06.19

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 28.5.2019

Cofnodion Polisi a Chyllid – 22.05.19

AM – 13.05.19

Mai 2018 - Ebrill 2019

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 7.5.2019

Cofnodion Cyfarfod Cyngor – 29.04.19

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 9.4.2019

Cofnodion Polisi a Chyllid – 27.03.19

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 19.3.2019

Cofnodion Cyfarfod Cyngor – 04.03.19

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 26.02.19

Cofnodion Polisi a Chyllid – 13.02.19

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 05.02.19

Cofnodion Cyfarfod Cyngor – 21.01.19

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 15.01.19

Cofnodion Polisi a Chyllid – 09.01.19

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 18.12.18

Cofnodion Cyfarfod Cyngor – 03.12.18

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 27.11.18

Cofnodion Polisi a Chyllid – 21.11.18

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 30.10.18

Cofnodion Cyfarfod Cyngor – 22.10.18

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 09.10.18

Cofnodion Polisi a Chyllid – 03.10.18

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 18.09.18

Cofnodion Cyfarfod Cyngor – 03.09.18

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 28.08.18

Cofnodion Polisi a Chyllid – 22.08.18

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 31.07.18

Cofnodion Cyfarfod Cyngor – 23.07.18

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 10.07.08

Cofnodion Polisi a Chyllid – 04.07.18

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio  – 19.06.18

Cofnodion Cyfarfod Cyngor – 11.06.18

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 29.05.18

Cofnodion Polisi a Chyllid – 23.05.18

 

Mai 2017 - Ebrill 2018

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 01.05.18

Cofnodion Cyfarfod Cyngor – 23.04.18

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 10.04.18

Cofnodion Polisi a Chyllid – 28.03.18

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 13.03.18

Cofnodion Cyfarfod Cyngor – 05.03.18

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 20.02.18

Cofnodion Polisi a Chyllid – 14.02.18

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 30.01.18

Cofnodion Cyfarfod Cyngor -22.01.18

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 09.01.18

Cofnodion Polisi a Chyllid – 03.01.18

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 12.12.17

Cofnodion Cyfarfod Cyngor – 04.12.17

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 21.11.17

Cofnodion Polisi a Chyllid – 15.11.17

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 24.10.17

Cofnodion Cyfarfod Cyngor – 23.10.17

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 03.10.17

Cofnodion Polisi a Chyllid – 27.09.17

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 12.09.17

Cofnodion Cyfarfod Cyngor – 04.09.17

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 22.08.17

Cofnodion Polisi a Chyllid – 16.08.17

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 01.08.17

Cofnodion Cyfarfod Cyngor – 24.07.17

Cofnodion Polisi a Chyllid – 13.07.17

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 11.07.17

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 20.06.17

Cofnodion Cyfarfod Cyngor – 12.06.17

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 30.05.17

Cofnodion Polisi a Chyllid – 24.05.17

AM – 15.05.17

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 02.05.17

 

Mai 2016 - Ebrill 2017

Mai 2016 – Ebrill 2017

Cofnodion Cyfarfod Cyngor – 24.04.17

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 04.04.17

Cofnodion Polisi a Chyllid – 29.03.17

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 14.03.17

Cofnodion Cyfarfod Cyngor – 06.03.17

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 21.02.17

Cofnodion Polisi a Chyllid – 15.02.17

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 31.01.17

Cofnodion Cyfarfod Cyngor – 23.01.17

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 10.01.17

Cofnodion Polisi a Chyllid – 04.01.17

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 13.12.16

Cofnodion Cyfarfod Cyngor – 05.12.16

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 22.11.16

Cofnodion Polisi a Chyllid – 16.11.16

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 25.10.16

Cofnodion Cyfarfod Cyngor – 17.10.16

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 04.10.16

Cofnodion Polisi a Chyllid – 28.09.16

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 13.09.16

Cofnodion Cyfarfod Cyngor – 05.09.16

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 23.08.16

Cofnodion Polisi a Chyllid – 17.08.16

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 26.07.16

Cofnodion Cyfarfod Cyngor – 18.07.16

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 05.07.16

Cofnodion Polisi a Chyllid – 29.06.16

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 14.06.16

Cofnodion Cyfarfod Cyngor – 06.06.16

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 24.05.16

Cofnodion Polisi a Chyllid – 18.05.16

AGM – 09.05.16

Mai 2015 - Ebrill 2016

Mai 2015 – Ebrill 2016

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 26.04.16

Cofnodion Cyfarfod Cyngor – 18.04.16

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 05.04.16

Cofnodion Polisi a Chyllid – 30.03.16

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 15.03.16

Cofnodion Cyfarfod Cyngor – 07.03.16

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 23.02.16

Cofnodion Polisi a Chyllid – 17.02.16

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 02.02.16

Cofnodion Cyfarfod Cyngor – 25.01.16

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 12.01.16

Cofnodion Polisi a Chyllid – 06.01.16

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 15.12.15

Cofnodion Cyfarfod Cyngor – 07.12.15

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 24.11.15

Cofnodion Polisi a Chyllid – 18.11.15

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 27.10.15

Cofnodion Cyfarfod Cyngor – 19.10.15

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 06.10.15

Cofnodion Polisi a Chyllid – 30.09.15

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 15.09.15

Cofnodion Cyfarfod Cyngor – 07.09.15

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 18.08.15

Cofnodion Polisi a Chyllid – 12.08.15

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 28.07.15

Cofnodion Cyfarfod Cyngor – 20.07.15

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 07.07.15

Cofnodion Polisi a Chyllid – 01.07.15

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 16.06.15

Cofnodion Cyfarfod Cyngor – 08.06.15

Cofnodion Amcanion Cyffredinol a Chynllunio – 26.05.15

Cofnodion Polisi a Chyllid – 20.05.15

Cysylltwch â’r Cyngor Tref os hoffech weld unrhyw gopi o Gofnodion y Cyngor Tref ers cyn Mai 2016 (gweler y tudalen cyswllt).