Pecyn Gwaith Brand Colwyn

Mae’n bleser gennym rannu pecyn gwaith brand Colwyn gyda chi. Mae’r brand lleoedd, sydd wedi cael ei lunio gan bobl leol, yn cynrychioli siâp naturiol y Bae sydd yn cysylltu cymunedau Hen Golwyn, Bae Colwyn a Llandrillo-yn-Rhos.

Mae’r pecyn gwaith yn rhoi manylion llawn y logos, lliwiau, graffig a ffontiau sydd yn RHAD AC AM DDIM i chi eu lawrlwytho a’u defnyddio ar eich gwefannau, cyfryngau cymdeithasol deunyddiau hyrwyddo ac ati eich hyn.

Cafodd y brand ei ddatblygu gyda Thîm Cynllunio Cymunedol fel rhan o ‘Dychmygu Bae Colwyn’. Cafodd ei ariannu drwy Gynllun Llefydd Gwych Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol.

Colwyn Brand Guidelines

Sut i Ddefnyddio Brand Colwyn – lawrlwythwch y pecyn gwaith (PDF) yma

PDF – 5MB

Colwyn Logo Pack

Lawrlwythwch logo newydd Colwyn
mewn amrywiaeth o liwiau yma

ZIP – 9MB

Gallwch ddysgu am y gwaith ymchwil a’r ymgynghoriad ar gyfer y brand yma

PDF – 14MB

Imagine Colwyn Bay