Y Maer 2019/2020

Pob blwyddyn, yn ei Gyfarfod Blynyddol ym Mai, bydd y Cyngor yn ethol Cadeirydd. Y Cadeirydd sy’n dal y swydd o Faer y Dref am y flwyddyn ddilynol.

Fe wahoddir y Maer i nifer o ddigwyddiadau lleol yn ystod y flwyddyn, i gefnogi’r nifer helaeth o’n mudiadau gwirfoddol gweithgar.

Maer y Dref am 2019/20 yw’r Cynghorydd Neil Bastow. 

I gysylltu â’r Maer neu ei wahodd i achlysur / digwyddiad, gallwch gysylltu â Mrs Roz Dudley, Ysgrifenyddes y Maer ar 01492 532248, neu trwy e-bost i [email protected]

Bydd y Cyngor yn ethol Dirprwy Faer hefyd i gymryd y swydd pan nad yw’r Maer ar gael.

Y Dirprwy Faer am 2019/20 yw’r Cynghorydd Merrill Jones.