Atyniadau a Mannau o Ddiddordeb

Mae Bae Colwyn yn cynnwys tref arfordirol Bae Colwyn yng Ngogledd Cymru a’i chymunedau cyfagos yn Hen Golwyn yn y Dwyrain a Llandrillo-yn-Rhos i’r Gorllewin, gan ymestyn i mewn i’r tir drwy Goed Pwllycrochan i ymgorffori Bae Colwyn Uchaf a Phentref Bryn y Maen.

Gwarchodfa Natur Leol Bryn Euryn

Sorry, this entry is only available in Saesneg America.

Harlequin Puppet Theatre

Telephone:                                                  Website:
01492 548166                                            http://puppetshow.info/
Sorry, this entry is only available in Saesneg America.

Porth Eirias

Telephone:
01492 577525

Telephone:
01492 577525
The new facilities at Porth Eirias have created a fantastic destination for watersports lovers across the whole of North Wales, and England.  The centre based in Colwyn Bay on the North Wales coast, offers tuition in sailing, windsurfing and power boating through the RYA scheme, as well as kayak and canoe hire.   Colwyn Bay Watersports is a community interest company working with Conwy County Borough Council to deliver watersports tuition from the Porth Eirias site.  For more information: http://www.colwynbaywatersports.co.uk/   CELEBRITY CHEF Bryn Williams, one of Wales’ best known culinary exports, will run the bistro at watersports centre Porth Eirias.  For information:  http://portheirias.com/

Ffynnon Sanctaidd a Chapel St Trillo

Eglwys fechan iawn yw hon ger ‘Rhos Point’, Bae Colwyn. Efallai gallwch wasgu chwech o addolwyr i mewn i’r hyn a gredir i fod yr eglwys leiaf yng Nghymru ac efallai’r holl Ynysoedd Prydeinig.

Coedwig Pwllycrochan a’r Warchodfa Natur Leol

Telephone:
01492 575542

Mae’r goedwig amlwg hon yn ymestyn ar hyd y llethrau y tu cefn i dref Bae Colwyn. Mae’r rhan helaeth o’r goedwig yn cynnwys coed collddail a nifer o goed cynhenid a choed o rywogaethau estron megis y gastanwydden felys a phinwydd.

Traeth Bae Colwyn

Sorry, this entry is only available in Saesneg America.

Parc Eirias

Telephone:
01492 577900

Mae seddau ar gyfer 329 o bobl yn Theatr Colwyn (yn cynnwys mannau ar gyfer cadeiriau olwyn) ac fe gynhelir amrediad eang o berfformiadau yn amrywio o ddawns a drama i gyngherddau cerddoriaeth roc, sioeau yn yr iaith Gymraeg, a phantomeim Nadoligaidd tra phoblogaidd. Mae gan Theatr Colwyn gynulleidfa sinema ffyniannus, gydag ystod eang o ffilmiau yn cael eu dangos, yn cynnwys ffilmiau sydd ar y brig, ffilmiau animeiddio i blant, ffilmiau annibynnol, ffilmiau ieithoedd tramor a thŷ celf, pob un yn cael eu dangos gyda’r dechnoleg 4K digidol diweddaraf. Gall y rhai sy’n hoffi perfformiadau byw mwynhau’r dechnoleg a uwchraddiwyd hefyd, oherwydd bydd ‘cynnwys dewisol’ megis dramâu, opera a bale yn cael eu pelydru’n fyw trwy loeren, ar eu hunion i Theatr Colwyn o theatrau ledled y byd. www.theatrcolwyn.co.uk

Theatr Colwyn

Telephone:                                                      Website:
01492 577888                                                http://www.theatrcolwyn.co.uk

This 329 seat theatre hosts a wide variety of performances ranging from dance and drama to music concerts, Welsh language shows, and a very popular Christmas pantomime.  It also has a thriving cinema audience, with patrons enjoying a variety of films all screened with the latest 4K digital technology. Fans of live performance will also benefit from the technology upgrade, as ‘alternative content’ such as plays, operas and ballets will be beamed live via satellite direct to Theatre Colwyn from venues all over the world.

Sw Fynydd Cymru

Telephone:                                                        Website:
01492 532938                                                   http://www.welshmountainzoo.org

Wedi’i lleoli yng Ngogledd Cymru, yn uchel uwchben Bae Colwyn, gyda golygfeydd panoramig a syfrdanol a gerddi godidog, dyma yw cartref ein sw cadwriaethol a gofalgar. Crwydrwch ar hyd ein llwybrau coediog, ymlaciwch ar y llethrau glaswelltog a mwynhau diwrnod braf yn dysgu am lawer o rywogaethau prin a rhai sydd mewn perygl, o Brydain ac o weddill y byd, yn cynnwys Llewpard yr Eira, Tsimpansïaid, Panda Coch a Theigrod Sumatra!

http://www.welshmountainzoo.org/cy/