Cysylltu â ni

01492 532248
[email protected]
Cyngor Tref
Ffordd Rhiw
Bae Colwyn
LL29 7TE

Croeso

Mae Cyngor Tref Bae Colwyn yn cynrychioli rhan fechan o’r sir, gan gynnwys Llandrillo yn Rhos, Bae Colwyn, Bae Colwyn Uchaf a Hen Golwyn. Mae ganddo rym cyfreithiol i baratoi rhai gwasanaethau i’r Gymuned leol, ond llai o ddyletswyddau na sydd gan y Cyngor Sir.

Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy cyfrifoldeb cyfreithiol i roi gwasanaethau megis addysg, iechyd amgylcheddol, gwasanaethau cymdeithasol, priffyrdd a chynllunio ar gyfer yr holl sir. Am fwy o wybodaeth cewch ymweld a https://www.conwy.gov.uk/

Bydd unrhyw wybodaeth a roddir i’r Cyngor gan y cyhoedd yn cael ei ddefnyddio gan y Cyngor i amcanion gweinyddol o fewn telerau Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (RhDDC) a Deddf Diogelu Data 2018. Ni fydd y Cyngor yn datgelu hwn i drydydd person. Os nad ydych am i’r Cyngor cadw’ch manylion personol, yna gadewch i’r Cyngor wybod mor fuan ag sy’n bosibl os gwelwch yn dda