Cysylltu â ni

01492 532248
[email protected]
Cyngor Tref
Ffordd Rhiw
Bae Colwyn
LL29 7TE

Croeso

Mae Cyngor Tref Bae Colwyn yn cynrychioli rhan fechan o’r sir, gan gynnwys Llandrillo yn Rhos, Bae Colwyn, Bae Colwyn Uchaf a Hen Golwyn. Mae ganddo rym cyfreithiol i baratoi rhai gwasanaethau i’r Gymuned leol, ond llai o ddyletswyddau na sydd gan y Cyngor Sir.

Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy cyfrifoldeb cyfreithiol i roi gwasanaethau megis addysg, iechyd amgylcheddol, gwasanaethau cymdeithasol, priffyrdd a chynllunio ar gyfer yr holl sir. Am fwy o wybodaeth cewch ymweld a https://www.conwy.gov.uk/ 

Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (RhDDC)

Bydd unrhyw wybodaeth a roddir i’r Cyngor gan y cyhoedd yn cael ei ddefnyddio gan y Cyngor i amcanion gweinyddol o fewn telerau Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (RhDDC) a Deddf Diogelu Data 2018.  Ni fydd y Cyngor yn datgelu hwn i drydydd person.  Os nad ydych am i’r Cyngor cadw’ch manylion personol, yna gadewch i’r Cyngor wybod mor fuan ag sy’n bosibl os gwelwch yn dda.

 

Datganiad Hygyrchedd

Mae’r wefan hon yn cyd-fynd yn hollol a Chanllawiau Hygyrchedd at Gynnwys Gwefan, fersiwn 2.1 AA safonol.  Cliciwch i weld ein Datganiad Hygyrchedd os gwelwch yn dda.