Cynghorwyr

Mae Cynghorwyr yn cael eu hethol i gynrychioli uned ddaearyddol unigol ar y cyngor a elwir yn ward. Fe’u hetholir fel ar arfer pob pedair / pum mlynedd , ac fe gynhaliwyd y rhai diwethaf ym Mai 2012. Mae’r manylion am bob un o’r 24 cynghorydd sydd ar hyn o bryd yn aelodau o Gyngor Tref Bae Colwyn i’w gweld yn nhrefn y wardiau. Cliciwch ar enw’r cynghorydd i weld y manylion.

Mae Cynghorwyr yn cadw at y Cod Ymddygiad sy’n mynnu eu bod yn datgan unrhyw gysylltiadau personol neu gysylltiadau all ragfarnu mewn unrhyw fater sy’n codi yng nghyfarfodydd y Cyngor. Gellir gweld y gofrestr o gysylltiadau a datganiadau gan ddefnyddio’r ddolen isod:

Lwfansau a Threuliau Aelodau:

Mae’r Panel Annibynnol ar Gydnabyddiaeth Ariannol un gosod penderfyniadau pob blwyddyn am daliadau i aelodau cynghorau cymuned a thref.  Yn unol ag Adran 151 o Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011, fe restrir yma’r gydnabyddiaeth ariannol a dderbyniwyd gan aelodau ym mlwyddyn ariannol 2017/18.

Rhos

Cyng Glenys Baker

Cyng Glenys Baker

Cyng Chris Brockley

Cyng Chris Brockley

Cyng Gemma Campbell

Cyng Gemma Campbell

Cyng Hannah Fleet

Cyng Hannah Fleet

Dinarth

Cyng David Howcroft

Cyng David Howcroft

Cyng Jeff Pearson

Cyng Jeff Pearson

Rhif ffôn: 01492 592436 / 07886 198070

E-bost: [email protected]

View Full Bio for Cllr Jeff Pearson

Cyng Max Tasker

Cyng Max Tasker

Rhiw

Cyng Neil Bastow

Cyng Neil Bastow

Rhif ffôn: 01492 546586 / 07722 427885

E-bost: [email protected]

View Full Bio for Cllr Neil Bastow

Cyng Mick Pickard

Cyng Mick Pickard

Rhif ffôn: 01492 530110

Email Address: [email protected]

View Full Bio for Cllr Mick Pickard

VACANCY

Rhif ffôn: 

Email Address: 

View Full Bio for Cllr 

Cyng Malcolm Worth

Cyng Malcolm Worth

Rhif ffôn: 07986 315853

Email Address: [email protected]

View Full Bio for Cllr Malcolm Worth

Glyn

Cyng Christopher Hughes

Cyng Christopher Hughes

Rhif ffôn: 01492 535973 / 07960 014931

E-bost: [email protected]

View Full Bio for Cllr Christopher Hughes

Cyng Abdul Khan

Cyng Abdul Khan

Rhif ffôn: 07596 497329

E-bost: [email protected]

View Full Bio for Cllr Abdul Khan

Cyng Colin Matthews

Cyng Colin Matthews

Cyng Paul Richards

Cyng Paul Richards

Eirias

VACANCY

Rhif ffôn:

E-bost: 

View Full Bio for Cllr

Cyng Adrian G Mason

Cyng Adrian G Mason

Colwyn

VACANCY

Rhif ffôn: 

E=bost: 

View Full Bio for Cllr

Cyng Mark Jones

Cyng Mark Jones

Rhif ffôn: 07946 632229

View Full Bio for Cllr Mark Jones

Cyng Merrill Jones

Cyng Merrill Jones