Cynghorwyr

Mae Cynghorwyr yn cael eu hethol i gynrychioli uned ddaearyddol unigol ar y cyngor a elwir yn ward. Fe’u hetholir fel ar arfer pob pedair / pum mlynedd , ac fe gynhaliwyd y rhai diwethaf ym Mai 2012. Mae’r manylion am bob un o’r 24 cynghorydd sydd ar hyn o bryd yn aelodau o Gyngor Tref Bae Colwyn i’w gweld yn nhrefn y wardiau. Cliciwch ar enw’r cynghorydd i weld y manylion.

Mae Cynghorwyr yn cadw at y Cod Ymddygiad sy’n mynnu eu bod yn datgan unrhyw gysylltiadau personol neu gysylltiadau all ragfarnu mewn unrhyw fater sy’n codi yng nghyfarfodydd y Cyngor. Gellir gweld y gofrestr o gysylltiadau a datganiadau gan ddefnyddio’r ddolen isod:

Lwfansau a Threuliau Aelodau:

Mae’r Panel Annibynnol ar Gydnabyddiaeth Ariannol un gosod penderfyniadau pob blwyddyn am daliadau i aelodau cynghorau cymuned a thref.  Yn unol ag Adran 151 o Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011, fe restrir yma’r gydnabyddiaeth ariannol a dderbyniwyd gan aelodau ym mlwyddyn ariannol 2017/18.

Rhos

Cyng Glenys Baker

Cyng Glenys Baker

Rhif ffôn: 07485 042432

E-bost: [email protected]

 

Cyng Chris Brockley

Cyng Chris Brockley

Rhif ffôn: 07463 770540

E-bost: [email protected]

 

Cyng Gemma Campbell

Cyng Gemma Campbell

Rhif ffôn: 07393 974895

E-bost: [email protected]

 

Cyng Hannah Fleet

Cyng Hannah Fleet

Rhif ffôn: 07732 605123

E-bost: [email protected]

 

Cyng Hazel Meredith

Cyng Hazel Meredith

Dinarth

Cyng David Howcroft

Cyng David Howcroft

Rhif ffôn: 07901 690797

E-bost: [email protected]

 

Cyng Jeff Pearson

Cyng Jeff Pearson

Rhif ffôn: 01492 592436 / 07886 198070

E-bost: [email protected]

 

Cyng Max Tasker

Cyng Max Tasker

Rhif ffôn: 07538 013782

E-bost: [email protected]

 

Rhiw

Cyng Neil Bastow

Cyng Neil Bastow

Rhif ffôn: 01492 546586 / 07722 427885

E-bost: [email protected]

 

Cyng Debra Jones

Cyng Debra Jones

E-bost:  [email protected]

 

VACANCY

Rhif ffôn:

Email Address:

 

Cllr Ricki Owen

Cllr Ricki Owen

Rhif ffôn:  07920 874667

Email Address:  [email protected]

 

Cyng Malcolm Worth

Cyng Malcolm Worth

Rhif ffôn: 07986 315853

Email Address: [email protected]

 

Glyn

Cyng Christopher Hughes

Cyng Christopher Hughes

Rhif ffôn: 01492 535973 / 07960 014931

E-bost: [email protected]

 

Cyng Abdul Khan

Cyng Abdul Khan

Rhif ffôn: 07596 497329

E-bost: [email protected]

 

Cyng Colin Matthews

Cyng Colin Matthews

Rhif ffôn: 01492 518018

E-bost: [email protected]

 

Cyng Paul Richards

Cyng Paul Richards

Rhif ffôn: 01492 532397

E-bost: [email protected]

 

Eirias

Cyng Adrian G Mason

Cyng Adrian G Mason

Rhif ffôn: 07812 678910

E-bost: [email protected]

 

Cyng Anthony W Pearson

Cyng Anthony W Pearson

Cllr Sarah Ryder

Cllr Sarah Ryder

E-bost:  [email protected]

 

Colwyn

Cyng Mark Jones

Cyng Mark Jones

Rhif ffôn: 07946 632229

 

Cyng Merrill Jones

Cyng Merrill Jones

Rhif ffôn: 01492 515465

E-bost: [email protected]

 

Cyng Stephen Price

Cyng Stephen Price

Rhif ffôn:  07484 307038 / 01492 515906

E-bost:  [email protected]

 

Cyng Kate Swindon

Cyng Kate Swindon