Cynghorwyr

Mae Cynghorwyr yn cael eu hethol i gynrychioli uned ddaearyddol unigol ar y cyngor a elwir yn ward. Fe’u hetholir fel ar arfer pob pedair / pum mlynedd , ac fe gynhaliwyd y rhai diwethaf ym Mai 2012. Mae’r manylion am bob un o’r 24 cynghorydd sydd ar hyn o bryd yn aelodau o Gyngor Tref Bae Colwyn i’w gweld yn nhrefn y wardiau. Cliciwch ar enw’r cynghorydd i weld y manylion.

Mae Cynghorwyr yn cadw at y Cod Ymddygiad sy’n mynnu eu bod yn datgan unrhyw gysylltiadau personol neu gysylltiadau all ragfarnu mewn unrhyw fater sy’n codi yng nghyfarfodydd y Cyngor. Gellir gweld y gofrestr o gysylltiadau a datganiadau gan ddefnyddio’r ddolen isod:

Lwfansau a Threuliau Aelodau:

Mae’r Panel Annibynnol ar Gydnabyddiaeth Ariannol un gosod penderfyniadau pob blwyddyn am daliadau i aelodau cynghorau cymuned a thref.  Yn unol ag Adran 151 o Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011, fe restrir yma’r gydnabyddiaeth ariannol a dderbyniwyd gan aelodau ym mlwyddyn ariannol 2017/18.

Rhos

Cyng Glenys Baker

Cyng Glenys Baker

Rhif ffôn: 07485 042432

E-bost: bakerglenys@hotmail.co.uk

View Full Bio for Cllr Glenys Baker

Cyng Chris Brockley

Cyng Chris Brockley

Rhif ffôn: 07463 770540

E-bost: chris.brockley@gmail.com

View Full Bio for Cllr Chris Brockley

Cyng Gemma Campbell

Cyng Gemma Campbell

Rhif ffôn: 07393 974895

E-bost: rhosgem@gmail.com

View Full Bio for Cllr Gemma Campbell

Cyng Hannah Fleet

Cyng Hannah Fleet

Rhif ffôn: 07732 605123

E-bost: cllrhannahfleet@gmail.com

View Full Bio for Cllr Hannah Fleet

Cyng Hazel Meredith

Cyng Hazel Meredith

Rhif ffôn: 01492 548556

E-bost: hazelmeredith@btinternet.com

View Full Bio for Cllr Hazel Meredith

Dinarth

Cyng David Howcroft

Cyng David Howcroft

Rhif ffôn: 07901 690797

E-bost: davehowcroft65@btinternet.com

View Full Bio for Cllr David Howcroft

Cyng Jeff Pearson

Cyng Jeff Pearson

Rhif ffôn: 01492 592436 / 07886 198070

E-bost: geffy31@yahoo.co.uk

View Full Bio for Cllr Jeff Pearson

Cyng Max Tasker

Cyng Max Tasker

Rhif ffôn: 07538 013782

E-bost: maxtasker@yandex.com

View Full Bio for Cllr Max Tasker

Rhiw

Cyng Neil Bastow

Cyng Neil Bastow

Rhif ffôn: 01492 546586 / 07722 427885

E-bost: metalbastow2106@zoho.com

View Full Bio for Cllr Neil Bastow

Cyng Mick Pickard

Cyng Mick Pickard

Rhif ffôn: 01492 530110

Email Address: soundings1@btinternet.com

View Full Bio for Cllr Mick Pickard

Cyng Stephen Williams – Mayor

Cyng Stephen Williams – Mayor

Rhif ffôn: 07885 255099

Email Address: stevewilliams_147@hotmail.com

View Full Bio for Cllr Stephen Williams – Mayor

Cyng Malcolm Worth

Cyng Malcolm Worth

Rhif ffôn: 07986 315853

Email Address: malcolmworth@gmail.com

View Full Bio for Cllr Malcolm Worth

Glyn

Cyng Christopher Hughes

Cyng Christopher Hughes

Rhif ffôn: 01492 535973 / 07960 014931

E-bost: cllr.chris.hughes@conwy.gov.uk

View Full Bio for Cllr Christopher Hughes

Cyng Abdul Khan

Cyng Abdul Khan

Rhif ffôn: 07596 497329

E-bost: cllr.abdul.khan@conwy.gov.uk

View Full Bio for Cllr Abdul Khan

Cyng Colin Matthews

Cyng Colin Matthews

Rhif ffôn: 01492 518018

E-bost: colinmatthews55@yahoo.co.uk

View Full Bio for Cllr Colin Matthews

Cyng Paul Richards

Cyng Paul Richards

Rhif ffôn: 01492 532397

E-bost: awelfan@gmail.com

View Full Bio for Cllr Paul Richards

Eirias

Cyng Bob Barton

Cyng Bob Barton

Rhif ffôn: 07931 330171

E-bost: bob4eirias@gmail.com

View Full Bio for Cllr Bob Barton

Cyng Adrian G Mason

Cyng Adrian G Mason

Rhif ffôn: 07812 678910

E-bost: adriangmason@gmail.com

View Full Bio for Cllr Adrian G Mason

Colwyn

Cyng David Bradley

Cyng David Bradley

Rhif ffôn: 07715 670883

E=bost: david.bradley407@btinternet.com

View Full Bio for Cllr David Bradley

Cyng Mark Jones

Cyng Mark Jones

Rhif ffôn: 07946 632229

View Full Bio for Cllr Mark Jones

Cyng Merrill Jones

Cyng Merrill Jones

Rhif ffôn: 01492 515465

E-bost: Merrill2010@hotmail.com

View Full Bio for Cllr Merrill Jones