Cynghorwyr

Mae Cynghorwyr yn cael eu hethol i gynrychioli uned ddaearyddol unigol ar y cyngor a elwir yn ward. Fe’u hetholir fel ar arfer pob pedair / pum mlynedd , ac fe gynhaliwyd y rhai diwethaf ym Mai 2012. Mae’r manylion am bob un o’r 24 cynghorydd sydd ar hyn o bryd yn aelodau o Gyngor Tref Bae Colwyn i’w gweld yn nhrefn y wardiau. Cliciwch ar enw’r cynghorydd i weld y manylion.

Mae Cynghorwyr yn cadw at y Cod Ymddygiad sy’n mynnu eu bod yn datgan unrhyw gysylltiadau personol neu gysylltiadau all ragfarnu mewn unrhyw fater sy’n codi yng nghyfarfodydd y Cyngor. Gellir gweld y gofrestr o gysylltiadau a datganiadau gan ddefnyddio’r ddolen isod:

Lwfansau a Threuliau Aelodau:

Mae’r Panel Annibynnol ar Gydnabyddiaeth Ariannol un gosod penderfyniadau pob blwyddyn am daliadau i aelodau cynghorau cymuned a thref.  Yn unol ag Adran 151 o Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011, fe restrir yma’r gydnabyddiaeth ariannol a dderbyniwyd gan aelodau ym mlwyddyn ariannol 2017/18.

Fideos codi ymwybyddiaeth / hyrwyddo – Cynghorwyr Cymuned a Thref

Mae Un Llais Cymru – gyda chymorth Llywodraeth Cymru – wedi cyhoeddi fideo i hyrwyddo ac annog unigolion i gyflwyno eu henwau yn ymgeisyddion ar gyfer etholiadau cynghorau cymuned a thref a gynhelir ym mis Mai 2022. Mae’r fideo sydd ar gael  yn y Gymraeg a’r Saesneg yma:

Cymraeg  Hafan – One Voice Wales – Welsh (unllaiscymru.org.uk)

Saesneg  Home – One Voice Wales

Rhos

Cyng Chris Brockley

Cyng Chris Brockley

Rhif ffôn: 07463 770540

E-bost: [email protected]

 

Cyng Hannah Fleet

Cyng Hannah Fleet

Rhif ffôn: 07732 605123

E-bost: [email protected]

 

Cyng Jo Nuttall

Cyng Jo Nuttall

Rhif ffôn:  07919 066680

E-bost:  [email protected]

 

Cyng Greg Wynne

Cyng Greg Wynne

Rhif ffôn:  07769 186717

E-bost:  [email protected]

 

VACANCY

E-bost:

 

Dinarth

Cyng David Howcroft

Cyng David Howcroft

Rhif ffôn: 07901 690797

E-bost: [email protected]

 

Cyng Roger Parry

Cyng Roger Parry

Cyng David Wilkins

Cyng David Wilkins

Rhiw

Cyng VACANCY

Rhif ffôn:

E-bost:

 

Cyng Paul Hughes

Cyng Paul Hughes

Email Address:  [email protected]

 

Cyng Debra Jones

Cyng Debra Jones

E-bost:  [email protected]

 

Cyng Leanne Kennedy

Cyng Leanne Kennedy

Email Address: [email protected]

 

Cllr Ricki Owen

Cllr Ricki Owen

Rhif ffôn:  07920 874667

Email Address:  [email protected]

 

Glyn

Cyng Christopher Hughes

Cyng Christopher Hughes

Rhif ffôn: 01492 535973 / 07960 014931

E-bost: [email protected]

 

Cyng Abdul Khan

Cyng Abdul Khan

Rhif ffôn: 07596 497329

E-bost: [email protected]

 

Cyng Tom MacLean

Cyng Tom MacLean

Rhif ffôn: 07979 601239

E-bost:  [email protected]

 

Cyng Colin Matthews

Cyng Colin Matthews

Rhif ffôn: 01492 518018

E-bost: [email protected]uk

 

Eirias

Cyng Brian Madden

Cyng Brian Madden

Cyng Neil Coverley

Cyng Neil Coverley

E-bost:  [email protected]

 

Cllr Sarah Ryder

Cllr Sarah Ryder

E-bost:  [email protected]

 

Colwyn

Cyng David Carr

Cyng David Carr

Rhif ffôn:  07921 802764

Ebost:  [email protected]

 

Cyng Jason Higgins

Cyng Jason Higgins

Rhif ffôn: 07828 199630

E-bost:  [email protected]

 

Cyng Sandra McAllister

Cyng Sandra McAllister

E-bost:  [email protected]

 

Cyng Stephen Price

Cyng Stephen Price

Rhif ffôn:  07484 307038 / 01492 515906

E-bost:  [email protected]