Bydd dydd Llun, 19 Medi yn ŵyl banc i nodi angladd Ei Mawrhydi Y Frenhines Elizabeth II.

Bydd eiddo Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ynghau. Mae hyn yn cynnwys swyddfeydd y Cyngor, canolfannau hamdden, llyfrgelloedd, ysgolion, toiledau cyhoeddus, canolfannau ailgylchu gwastraff cartref, canolfannau gwybodaeth twristiaeth, Venue cymru a Thramffordd y Gogarth.

Bydd Theatr Colwyn yn agor i’r sawl yn y gymuned sy’n dymuno gweld yr Angladd Gwladol gydag eraill.

Bydd yna hefyd newidiadau i gasgliadau ailgylchu a gwastraff yr wythnos nesaf, dim casgliadau ddydd Llun.   Bydd holl gasgliadau ar draws y sir yn digwydd un diwrnod yn hwyrach na’r arfer. 

Bydd eiddo’r Cyngor yn gweithredu fel arfer o ddydd Mawrth, 20 Medi.