I ddathlu lansiad Ap Llwybr Dychymygu, ymunwch â ni am wythnos o adloniant am ddim i bawb o bob oed!

Dewch i ddysgu mwy am eich ardal leol gyda theithiau cerdded seiliedig ar dreftadaeth, dathlu sinema Cymreig mewn dangosiadau ffilmiau am ddim, rhannu eich atgofion am yr ardal, ymuno â band, trochi eich hun mewn sain deuglust, creu animeiddiad a llawer mwy…

I gadw lle dilynwch y ddolen hon:

Lansio Llwybr Dychmygu – TAPE Community Music & Film (tapemusicandfilm.co.uk)